Aanmelden en kosten


Kinderen en jongeren

Het kind/de jongere wordt naar Psychologiepraktijk Amstelland verwezen door de huisarts, jeugdarts,  een wijk- of sociaal team (via een beschikking) van de gecontracteerde gemeenten voor basis GGZ of Specialistische GGZ. Wanneer het kind/de jongere officieel in een van de betreffende gemeenten staat ingeschreven en op bovengenoemde manier wordt verwezen dan wordt de behandeling volledig vergoed.

Soms is het aantal omschreven behandelcontacten net te weinig. In dat geval denk ik mee over het vervolg in samenspraak met de huisarts. 

 

Contracten met gemeenten

Psychologie Praktijk Amstelland heeft voor kinderen en jongeren tot 18 jaar contracten afgesloten met: 

Groot- Amsterdam = Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer,  Uithoorn, Ouder Amstel  en Diemen. (Basis GGZ) 

Utrecht West = Ronde Venen (Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis en Abcoude), Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht , Weesp, Wijdewormer, Woerden (Basis GGZ en Specialistische GGZ)

 


Jongvolwassenen en volwassenen

Jongvolwassenen (18 t/m 25 jaar) en volwassenen worden naar Psychologiepraktijk Amstelland verwezen via de huisarts. Basis GGZ behandeling wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De verzekering spreekt wel het eigen risico aan.

Psychologiepraktijk Amstelland heeft voor 2016 en 2017 met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten: Zilveren Kruis- Achmea, CZ, VGZ, Menzis, DSW, De Friesland en Multizorg.

 

De zorgverzekeraars werken voor de basis-ggz met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit je alle benodigde zorg vergoed krijgt. De volgende maximumtarieven per zorgpakket zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2016 / 2017:

basis-ggz kort (294 minuten psychologische zorg) € 457,43 / € 472,65

basis-ggz middel (495 minuten psychologische zorg) € 779,40 / € 805,34

basis-ggz intensief (750 minuten psychologische zorg) € 1222,15 / € 1262,83

basis-ggz chronisch (750 minuten psychologische zorg) € 1127,95 / € 1165,48

onvolledig behandeltraject (maximaal 2 consulten) € 186,71 / € 192,92

OVP/OZP € 95,89 / € 98,-

Nb Voor zelfbetalers hanteert Psychologiepraktijk Amstelland niet het maximumtarief, maar € 95,- voor een individueel gesprek van een uur.

 

De ggz-aanbieder deelt jou op basis van je zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van het intakegesprek en de diagnose die de aanbieder stelt. Het kan zijn dat je behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan de behandelaar sinds 2016 de prestatie ‘onvolledig behandeltraject’ in rekening brengen.

 

Let op: basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met het eigen risico.

 


Zelf betalen

Steeds meer cliënten kiezen voor de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen. Hiervoor hanteert Psychologiepraktijk Amstelland een tarief van € 95,- voor een individueel gesprek van een uur.

 


Afzeggingen (no-show)

Een no-show wordt in principe niet in rekening gebracht. Als iemand bij herhaling een afspraak niet nakomt, dan zal dit een onderwerp van gesprek worden in de behandeling. Soms kan dit betekenen dat die persoon een rekening van € 50,- per niet nagekomen afspraak ontvangt. Dit is dan tevoren ter sprake geweest. No-show rekeningen kunnen niet bij een zorgverzekering worden ingediend en komen dus voor eigen rekening.


Aanmelding en overleg

HEB JE EEN VRAAG OF WIL JE JE AANMELDEN NEEM DAN CONTACT MET MIJ OP

via email: info@psychologiepraktijkamstelland.com