Aanmelden en kosten


Jongeren vanaf 16 jaar

Er is geen contract afgesloten met een gemeente. Jongeren van 16 tot 18 kunnen wel worden behandeld (contractvrij).


Jongvolwassenen en volwassenen

Jongvolwassenen (18 t/m 25 jaar) en volwassenen worden naar Psychologiepraktijk Amstelland verwezen via de huisarts. Basis GGZ behandeling wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De verzekering spreekt wel het eigen risico aan.

Psychologiepraktijk Amstelland heeft voor 2022 met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten: Zilverenkruis Zorgverzekeringen, N.V. Nive Zorg, Eucare, Menzis Zorgverzekeraars n.v., Eno, ASR Zorgverzekeringen, OWM DSW Zorgverzekeraar U.A., OWM Zorgverzekeraar Zorg en zekerheid. Onder één zorgverzekering vallen een aantal anderen.

 

Wil een behandeling worden vergoed dan is een verwijzing nodig van je huisarts en moet er psrake zijn van een "DSM 5 stoornis). Klachten als een burn out vallen bijvoorbeeld niet onder de DSM 5 maar een OCD (dwangstoornis) of sociale fobie wel.

 

Met zorgverzekeraars heb ik basis GGZ contracten afgesloten. Op 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel van start gegaan. De behandelsessies worden per sessie bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Wat betreft de duur wordt uitgegaan van maximaal 10-12 sessies.

Nb Voor zelfbetalers (=contractvrij) hanteert Psychologiepraktijk Amstelland niet het maximumtarief, maar € 110,- voor een behandelsessie (60 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd).

 

De ggz-aanbieder vult een HoNOS vragenlijst in om de zorgzwaarte te bepalen.

 

Let op: basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met het eigen risico.

 


Zelf betalen

Steeds meer cliënten kiezen voor de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen. Hiervoor hanteert Psychologiepraktijk Amstelland een tarief van € 110,- voor een behandelsessie (60 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd).

 


Afzeggingen (no-show)

Bij afwezigheid zonder berichtgeving of bij annulering korter dan 24 uur van te voren worden er kosten in rekening gebracht. Dit bedrag is 65,-. Het "No-show" tarief is niet te achterhalen op je zorgverzekeraar.


Aanmelding en overleg

HEB JE EEN VRAAG OF WIL JE JE AANMELDEN NEEM DAN CONTACT MET MIJ OP

via email: info@psychologiepraktijkamstelland.com