Voor welke hulpvragen?


Problemen kunnen in de Basis GGZ worden behandeld wanneer deze enkelvoudig zijn en nog niet te lang bestaan. Binnen alle gecontracteerde gemeenten (zie de pagina Aanmelden en kosten) voer ik Basis GGZ behandelingen uit. In de praktijk betekent het dat de problematiek te behandelen is in 2 tot 12 behandelcontacten.

 

Problemen worden binnen de specialistische GGZ behandeld wanneer deze meer complex van aard, meervoudig zijn en al langer bestaan. Binnen de gemeenten van Utrecht West voer ik naast Basis GGZ behandelingen ook Specialistische GGZ behandelingen uit. 


Hulpvragen binnen de Basis GGZ

Enkelvoudige problemen

Na verwijzing voor de Basis GGZ kunnen bij Psychologiepraktijk Amstelland jongeren (van 16 tot 18 jaar), jongvolwassenen (18 t/m 25 jaar) en hun ouders/gezin en volwassenen terecht met enkelvoudige problemen die niet al te lang bestaan.

 

Ik ben gespecialiseerd in problemen rond trauma, angst- en dwangstoornissen, somberheid en ontwikkelingsproblemen (ASS en AD(H)D). Ik werk veel met klachten die voortkomen uit een negatief zelfbeeld.

Meer complexe problemen

Heeft een jongere of jongvolwassene ontwikkelingsproblemen (ASS of AD(H)D en daarnaast een bijkomend probleem zoals angstklachten, lichte stemmingsproblemen of klachten na trauma dan kan dit vaak in de basis GGZ worden behandeld. In de praktijk betekent het dat de problematiek te behandelen is in 2 tot 12 behandelcontacten.

 

Daarnaast kan de Basis GGZ ook worden ingezet wanneer de problemen wel wat meer complex zijn maar er één specifiek probleem moet worden verholpen. Op traumagebied wanneer er sprake is van seksueel trauma, ingrijpende ervaring m.b.t. geweld en andere ingrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld verkeersongeluk of medisch ingrijpen).

 

Wanneer er sprake is van meer complexe problematiek, met meer dan één DSM diagnose

kan de Basis GGZ ook worden ingezet. Na het afsluiten van één behandeltraject in de Basis GGZ kan dan na overleg en inhoudelijk accoord van een erkende verwijzer ,met een nieuwe verwijzing een tweede Basis GGZ traject worden gestart. Er moet dan wel sprake zijn van een andere diagnose waar de behandeling zich op gaat richten.


Hulpvragen binnen de specialistische GGZ (Utrecht West)

Na verwijzing voor de specialistische GGZ  kunnen bij Psychologiepraktijk Amstelland  jongeren (van 16 tot 18 jaar) en hun ouders/gezin terecht met meervoudige psychische problemen die al lang bestaan en de opvoedingsvragen die daaraan zijn gekoppeld. De psychische problemen die kunnen worden behandeld spelen op dezelfde gebieden als genoemd bij de Basis GGZ. Binnen de Specialistische GGZ kan indien nodig langer worden behandeld dan 12 behandelcontacten.

 

 


Contra indicatie

Een uitzondering voor behandeling  zijn: ernstig depressieve klachten, problemen die vragen om crisisinterventie of  bereikbaarheid buiten de behandelcontacten om, kinderen en jongeren die problemen hebben waarbij hulpverlenen aan huis beter aansluit.