Klachten


Als u/je niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop u/je werd benaderd, kunt u/je in gesprek gaan uw behandelaar. Komt u/je er samen niet uit, dan kunt u/je contact opnemen met de NVGzP (Nederlandse vereniging voor GZ psychologen).

 

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft de NVGzP niet alleen een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie, maar ook, een klachtencommissie. Dit om er voor te zorgen dat er nog een tussenstap is voordat een verschil van mening of klacht escaleert en u/je alleen als het strikt noodzakelijk is bij de geschillencommissie terechtkomt.